KRALOVO POLE CRANES, a.s. provides for its customers all professional and special services in the field of cranes and lifting equipment, e.g., survey of crane runways, survey of carriages and wheels, etc. but namely:

 • Complete technical solution incl. deliveries of various types of cranes
  Deliveries of gripping appliances
 • Deliveries of special devices according to own projects
 • Modifications, reconstructions, and modernization
 • Deliveries of spare parts and service
 • Technical and technological projects
 • Development and research
 • Studies
 • Consulting
 • Expertise
 • Special estimation
 • Complex design engineering
 • Static and stress analysis
 • Inspection of machinery and electrical equipment
 • etc.

In case of realization, we supervise the own production process, assembly and the subsequent commissioning.


Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Certifikát ISO9001
Certifikát ISO9001

Special services

 • Fully automated cranes and lifting equipment
  Synchronization of motions of two cranes on one runway
  Synchronization of motions of multi cranes on multi runways
  Development of new products in the field of handling loads
  Application of solution of the arisen situation at customer
  Survey of crane and trolley travelling wheels

 

The problem of operation safety is solved in separate chapter. Our company technically solves and supplies various components from the field of safety, e.g.

 • Anti-collision systems for cranes on the same crane runway
  Overload and weighing systems
  Emergency braking systems of casting and another cranes
  Monitoring of mechanism run time
  Monitoring of mechanism run, load motion, load gripping, etc.
  Emergency and evacuation systems for crane service personnel
  Systems that secure the parallel motion of left-hand and right-hand side of crane
  etc.

Statické výpočty

Provádíme statické a pevnostní výpočty pro vyhrazená zdvihací zařízení, ocelové konstrukce a další strojní sestavy.

Zpracujeme pro Vás:

 • komplexní návrh s ohledem na zadané provozní podmínky a zatížení, pro požadovanou životnost, hmotnost, cenu
 • statické posouzení před výrobou na základě výkresových podkladů (od zadavatele) i dodatečné posouzení a ověření stávajícího stavu v provozu, s případnými návrhy úprav a optimalizace
 • určení nejvíce exponovaných míst konstrukcí a součástí za účelem snadnějších a rychlejších kontrol pro zajištění bezpečnosti v provozu
 • detailní pevnostní rozbor problematických míst s výskytem častých poruch s návrhy úprav
 • porovnání různých koncepcí a materiálů pro výběr optimálního řešení
 • statické a pevnostní výpočty dle norem ČSN EN, standardních a ověřených postupů, ale i vlastních dlouholetých zkušeností v daném oboru
 • celkovou optimalizaci – snížení hmotnosti, rozměrové přizpůsobení, úpravu profilů a průřezů, efektivní zvýšení tuhosti
 • ověření stability a bezpečnosti s uvážením potenciálních rizik plynoucích z okolního prostředí
 • analýzy vnitřních sil, reakcí, přetvoření, napětí, deformací
 • výpočty vlastních frekvencí
 • posouzení zbytkové životnosti na základě reálných provozních podmínek

K statickým a pevnostním výpočtům využíváme profesionálních programů Autodesk Inventor Nastran a SCIA Engineer.


Statický výpočet metodou MKP
Statický výpočet metodou MKP