Komponenty zdvihu jeřábu

Zdvihové brzdy AKO

Čelisťová brzda, vybavená automatickým kompenzátorem opotřebení brzdového obložení (AKO).  Je určena pro použití v kinematickém řetězci zdvihu nebo pojezdu jeřábu. Použití této brzdy, převážně u technologických jeřábů, zásadním způsobem snižuje potřebu servisních prací, čímž je dosaženo zvýšení provozuschopnosti jeřábu, omezení technologických prostojů a odstávek jeřábu. V neposlední řadě přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.

Koncepce brzd systému AKO je plně zaměnitelná (připojovací rozměry, vnější rozměry, osová výška bubnu, atd.) za stávající brzdy – bez systému AKO. Za určitých podmínek lze provést i rozšíření stávajících brzd o systém AKO.

Automatický kompenzátor opotřebení brzdového obložení (AKO)

Slouží k bezobslužnému seřízení pákových poměrů kinematické soustavy brzdy v závislosti na hodnotě opotřebení brzdového obložení. Při správném nastavení AKO je zaručeno, že hodnota definovaného brzdného momentu bude udržována téměř konstantní během časového úseku, ve kterém dochází vlivem opotřebení ke změně tloušťky brzdového obložení.

Provozní podmínky

  • okolní teplota -25 až +40°C (na požadavek lze řešit -40 až +45°C)
  • maximální zatížení 2 000 sepnutí (odbrzdění)/hodinu
  • napájecí síť 400V/500V, 50Hz
  • pracovní poloha svislá

Technické parametry

  • automatický kompenzátor opotřebení brzdového obložení (AKO)
  • elektrohydraulický odbrzďovač EP/EB
  • krycí barva nebeská modrá – RAL 5015