Komponenty zdvihu jeřábu

Komponenty zdvihu jeřábu

Pro mechanizmy zdvihových ústrojí dodáváme specifické komponenty strojní i elektro.

Zpravidla jsou to části kinematického řetězce začínajícího elektromotorem a končícího hákem spodní kladnice, případně speciálním uchopovacím zařízením např. u hutních jeřábů.

 

Ve většině případů dodáváme tyto komponenty i pro jeřáby staršího konstrukčního provedení. Mechanizmy u těchto jeřábů byly sestavovány z částí vyráběných podle tehdejší typizace. V případech, kdy to je účelné, případně nutné, dodáme díly nahrazující původní součásti, ale vyrobené na základě moderních technologií, konstrukcí a poznatků.