Uchopovací a manipulační prostředky

Uchopovací a manipulační prostředky

Uchopovacími prostředky rozumíme mechanická zařízení, pomocí kterých je břemeno bezpečně uchopeno. Následně je možno s ním provádět požadovanou manipulaci pomocí samotného jeřábu, či zdvihacího zařízení.

Jde převážně o zařízení, která jsou konstrukčně uzpůsobena konkrétnímu materiálu, se kterým bude manipulováno. Může se jednat například o svitky plechu či drátu, jednotlivé kusy nebo svazky tyčového materiálu. Případně se může jednat o  manipulaci s jednou či více kolejnicemi současně, nebo o přenášení kusového, či jiného materiálu.

 

Dle způsobu zavěšení mohou být tyto prostředky provedeny buď jako neodnímatelné, pokud jsou přímo součástí nosného systému jeřábu, nebo odnímatelné, které je možno zavěšovat na hák kladnice jeřábu pouze v případě potřeby.

Uchopovací prostředky mohou být konstruovány jako jednoduché přípravky, kdy je manipulace prováděna zpravidla ručním způsobem za pomoci obsluhy, nebo se může jednat o plně automatická zařízení většinou s vlastním pohonem. Tyto prostředky jsou vhodné především pro automatizované provozy, kde umožňují rychle a účinně manipulovat s břemenem bez přítomnosti obsluhy, čímž je dosaženo zvýšení efektivity a bezpečnosti celého výrobního procesu.