Komponenty pojezdu jeřábu

Spojky

Pružné čepové spojky pro pojezdová ústrojí jeřábů

Spojky jsou součástí kinematického řetězce, sloužícího k přenosu točivého momentu od elektromotoru do převodové skříně, případně k jiným požadovaným mechanizmům.

 

Nasazení pružných spojek je vhodné v případech, kdy je například potřeba korigovat nesouososti ustavení mezi hřídelí zdroje kroutícího momentu a převodovkou nebo hnaným mechanizmem. Tyto nesouososti eliminují pružné elementy ve spojení obou částí spojky, které v omezené míře také zabraňují přenosu vibrací a rázů dále do mechanizmu.

Zubové spojky pro pojezdová ústrojí jeřábů

Zubové spojky je možné použít jak ve zdvihových mechanizmech jeřábu, tak v mechanizmech pojezdu jeřábu nebo jeřábové kočky. Pokud je to vyžadováno, může být zubová spojka opatřena také brzdovým bubnem. Ten je součástí vnější poloviny spojky a slouží k zabrzdění mechanizmu pomocí mechanické čelisťové brzdy.

 

Výhody zubových spojek

Vzhledem k příznivé ceně, lze zubové spojky doporučit pro všeobecné použití. Jsou však vhodné zejména u exponovaných provozů a technologií. V případě použití vloženého hřídele v kinematickém řetězci mechanismu společně se zubovými spojkami, umožňují tyto spojky demontáž vloženého hřídele bez demontáže ostatních spojovaných mechanizmů. Dlouhá životnost a zkrácení doby opravy, v případě nutnosti výměny, přináší značné úspory například v hutních provozech a v situacích, kdy je potřeba zachovat kontinuitu výrobního procesu.