Uchopovací a manipulační prostředky

Kladnice otočné

Jedná se o speciální kladnice, umožňující otáčení zavěšeného břemena kolem svislé osy pomocí motorického pohonu. Ovládání bývá zpravidla z kabiny jeřábníka nebo pomocí dálkového ovládání.

Pohon může být řešen jako elektromechanický, hydraulický nebo pneumatický a umožňuje neomezené otáčení háku v obou směrech. Vlastní rozběh i zastavování je řízeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému přetáčení zavěšeného břemena a tím i jeho následnému kmitání. Kladnice může být vybavena i systémem pro polohování břemena, který zajistí, že po vydání povelu k otáčení se hák kladnice automaticky zastaví ve stanovené poloze.

Kladnice s motoricky otočným hákem může být instalována na místo stávající kladnice na již provozovaném jeřábu. V tom případě je tato kladnice konstrukčně řešena tak, aby jí bylo možno přímo nahradit stávající kladnici, bez potřeby jakýchkoliv mechanických úprav stávají konstrukce kočky. Pouze je potřeba zajistit přívod napájení a ovládacích signálů ke kladnici.

Kladnice mohou být také osazeny vážícím systémem různého provedení a přesnosti vážení. Zjištěná hmotnost břemena může být zobrazována na displeji přímo na kladnici. Může být také přenášena na jeřáb případně i mimo něj nebo může být použita kombinace těchto způsobů.

Pro případ, kdy je na kladnici zavěšován elektromagnet nebo hydraulický drapák je kladnice vybavena zásuvkou pro napájení a ovládání těchto zařízení. Napájecí napětí a ovládací signály jsou ke kladnici vedeny z kočky kabelem.