Dílenská manipulace

Ruční mobilní sloupové jeřáby s lomeným ramenem

Mobilní otočný sloupový jeřáb je určen pro vertikální a horizontální dopravu břemen v dosahu otočného lomeného ramene. Jeřáb je v provedení s pevnou základnou, přemístitelný za pomoci ručního paletového vozíku, vysokozdvižného vozíku, případně s využitím mostového jeřábu. Sloupový jeřáb může být vybaven ručním nebo elektrickým řetězovým kladkostrojem, případně pneumatickým zařízením, zavěšeným trvale na konci výložníku.

 

Sloupový mobilní jeřáb sestává z podstavce, sloupu a otočného lomeného ramene, které má na svém konci zavěšeno uchopovací zařízení (řetězový kladkostroj, pneumatické zařízení atd.).

Produktová řada ručních sloupových jeřábů
Nosnost [kg] Vyložení [mm]
60 2000
100 2000
150 2000

 

Lomené rameno umožňuje rozsah pokrytí manipulačního prostoru v rádiusu 1950 mm kolem osy otáčení. Rameno může být rovněž samostatně umístěno na stěny, případně strop pracoviště.

 

Jeřáb lze přemísťovat pomocí paletového vozíku, kterým se zajede do tomu určených otvorů v základně jeřábu a celý jeřáb zvedne. Pokud to přepravní podmínky vyžadují, je možno jeřáb přemisťovat i v rozloženém stavu, je ale nutné, aby jeřáb byl před znovu uvedením do provozu zkontrolován pověřenou osobou.