Uchopovací a manipulační prostředky

Manipulátory a závěsy

Jedná se o výrobky, které usnadňují manipulaci s materiálem nebo výrobky a produkty ve výrobním procesu. Může se jednat o jednoduché „ruční“ manipulátory, nebo speciální automatizované mechanizmy s pohonem.

Ruční závěsy a manipulátory jsou primárně určeny pouze pro jednodušší a občasnou manipulaci a bývají zpravidla zavěšeny na zdvíhacím zařízení, přičemž obsluha ručně provádí danou operaci, např. upnutí, natáčení nebo jinou změnu polohy.

Automatizovaná manipulační zařízení jsou vybavena vlastním pohonem, který spolu s dalšími mechanizmy zajišťuje proces samotného uchopení břemene, či změnu jeho polohy. Všechny potřebné operace tak mohou být prováděny bez přítomnosti obsluhy a v automatizovaném pracovním procesu. Vlastní konstrukce manipulátoru je vždy přizpůsobena konkrétním podmínkám a požadavkům provozu, kde bude zařízení používáno.