Komponenty pojezdu jeřábu

Standardní pojezdové brzdy

Brzdy dvoučelisťové, dvoupružinové se používají pro brzdění pojížděcího ústrojí jeřábů a jeřábových koček. Mají plynule nastavitelný brzdící moment od 0 do svého maxima.

 

V horní části brzdy je systém táhel, pružin a pák, na kterých jsou upevněny brzdové čelisti s obložením z bezazbestového materiálu. Funkci odbrzďovače zajišťuje elektrohydraulický přístroj.

Čelisťová bubnová brzda sestává z podstavy, kinematického mechanismu pák, pružinové sady a elektrohydraulického odbrzďovače.

Variantně lze nabídnout brzdu s podstavou uzpůsobenou pro uchycení k převodovce, která je na to patřičně vybavená.