Dílenská manipulace

Ruční mobilní sloupové jeřáby

Mobilní otočné sloupové jeřáby slouží pro vertikální a horizontální dopravu břemen v dosahu otočného ramene. Jsou určeny pro použití v dílnách, skladech a drobných provozech. Jeřáby mohou být vybaveny ručním nebo elektrickým řetězovým kladkostrojem.

 

Jeřáby jsou mobilní – na čtyřech kolech a pouze bez břemene – ručně přemístitelné, při používání podepřeny na dvou opěrkách a dvou zadních kolech.

 

Produktová řada ručních sloupových jeřábů
Nosnost [kg] Vyložení [mm]
100 1500 2000 2500 3000 4000
150 1500 2000 2500 3000 4000
200 1500 2000 2500 3000 -
250 1500 2000 2500 3000 -
300 1500 2000 2500 - -
350 1500 2000 - - -

 

Sloupový mobilní jeřáb se skládá z podstavce se závažím, sloupu, otočného ramena, pojezdových kol, táhla pojezdu, kladkostroje. V horní části sloupu jeřábu je namontováno otočné rameno I profilu. Po spodní přírubě tohoto ramena se pohybuje řetězový kladkostroj, upevněný na pojízdném vozíku.

 

 

Pojezd kladkostroje je omezen demontovatelnými pryžovými nárazníky na maximálním a minimálním vyložení. Sloup je spojen šrouby s podstavcem jeřábu a lze ho na něj namontovat ve dvou polohách. Buď ramenem ve směru táhla ručního pojezdu jeřábu nebo obráceně otočeným o 180° – ramenem proti táhlu.

Jeřáb lze přemísťovat tahem obsluhy za táhlo pojezdu a současným tlačením dalšími pracovníky za rukojeti na podstavci. Případně lze jeřáb přemístit zavěšením na vhodný manipulační prostředek za závěsná oka na podstavci.

Otáčení ramena se provádí vodorovným působením na rameno případně na zavěšené břemeno nebo na zdvihový řetěz. Krajní polohy otáčení ramena jsou omezeny pružnými narážkami. V případě použití elektrického kladkostroje je veškerá elektroinstalace provedena na sloupu a rameni jeřábu tak, aby tyto části tvořily samostatný celek nezávisle na podstavci s pojezdem.