KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. zajišťuje veškeré odborné a speciální služby v oboru jeřáby a zdvihací zařízení jako např. zaměření jeřábových drah, zaměření podvozků a kol atd., ale zejména:

 • kompletní technické řešení včetně dodávek různých typů jeřábů
 • dodávky uchopovacích prostředků
 • dodávky speciálních zařízení dle vlastních projektů
 • úpravy, rekonstrukce a modernizace
 • dodávky náhradních dílů a servis
 • technické a technologické projekty
 • vývoj a výzkum
 • studie
 • konzultační služby
 • expertizy
 • zvláštní posouzení
 • projekčně konstrukční dokumentace
 • statické a pevnostní výpočty
 • revize strojních i elektrických zařízení
 • školení obsluhy zdvihacích zařízení
 • školení vazačů

V případě realizace dozorujeme samotný proces výroby, montáž i následné uvádění do provozu.


Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Certifikát ISO9001
Certifikát ISO9001

Speciální služby

 • plně automatizované jeřáby a zdvíhací zařízení
 • synchronizace pohybů dvou jeřábů na jedné dráze
 • synchronizace pohybů více jeřábů na více drahách
 • vývoj nových produktů v oblasti manipulace s břemeny
 • aplikace řešení vzniklé situace u zákazníka
 • zaměření pojezdových kol jeřábů a koček

Samostatnou kapitolou je otázka bezpečnosti provozu. Naše společnost technicky řeší a dodává různé prvky z oblasti bezpečnosti, např.:

 • antikolizní systémy pro jeřáby na stejné jeřábové dráze
 • přetěžovací a vážící systémy
 • havarijní brzdové systémy licích a dalších jeřábů
 • sledování doby běhu mechanizmů
 • monitorování chodu mechanizmů, pohybu břemene, uchopení břemene
 • záchranné a evakuační systémy pro obsluhu jeřábů
 • systémy zajišťující souběžný pohyb levé a pravé strany jeřábu
 • a další

Provádíme Zvláštní posouzení – Velkou inspekci, dle ČSN ISO 12482-1 a ČSN ISO 9927-1

Toto posouzení se provádí po 20 letech provozu jeřábu, nebo jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám provozu.

Při provádění zvláštního posouzení se posuzuje:

 • Nosná kontrukce jeřábu
 • Mechanická část jeřábu
 • Elektrická část jeřábu
 • Pneumatické a hydraulické systémy
 • Bezpečnostní systémy

 


Statické výpočty

Provádíme statické a pevnostní výpočty pro vyhrazená zdvihací zařízení, ocelové konstrukce a další strojní sestavy.

Zpracujeme pro Vás:

 • komplexní návrh s ohledem na zadané provozní podmínky a zatížení, pro požadovanou životnost, hmotnost, cenu
 • statické posouzení před výrobou na základě výkresových podkladů (od zadavatele) i dodatečné posouzení a ověření stávajícího stavu v provozu, s případnými návrhy úprav a optimalizace
 • určení nejvíce exponovaných míst konstrukcí a součástí za účelem snadnějších a rychlejších kontrol pro zajištění bezpečnosti v provozu
 • detailní pevnostní rozbor problematických míst s výskytem častých poruch s návrhy úprav
 • porovnání různých koncepcí a materiálů pro výběr optimálního řešení
 • statické a pevnostní výpočty dle norem ČSN EN, standardních a ověřených postupů, ale i vlastních dlouholetých zkušeností v daném oboru
 • celkovou optimalizaci – snížení hmotnosti, rozměrové přizpůsobení, úpravu profilů a průřezů, efektivní zvýšení tuhosti
 • ověření stability a bezpečnosti s uvážením potenciálních rizik plynoucích z okolního prostředí
 • analýzy vnitřních sil, reakcí, přetvoření, napětí, deformací
 • výpočty vlastních frekvencí
 • posouzení zbytkové životnosti na základě reálných provozních podmínek

K statickým a pevnostním výpočtům využíváme profesionálních programů Autodesk Inventor Nastran a SCIA Engineer.


Statický výpočet metodou MKP
Statický výpočet metodou MKP