Jeřáby

Jeřáby portálové a poloportálové

Jeřáby portálové a poloportálové mohou být v provedení s pojezdem nebo pevně ukotvené v základu (bez pojezdových kol). Mohou mít také jednu či obě strany hlavních nosníků s krakorci (převislým koncem).
Jejich uchopovací prostředky jsou stejné jako u jeřábů mostových.

Portálové jeřáby

Jeřáby portálové se používají zejména v situacích, kdy je jeřáb umístěn na volném prostranství. Charakteristickým znakem portálových jeřábů je jejich nosná ocelová konstrukce – portál, která sestává převážně z jednoho či dvou hlavních nosníků, které jsou podepřeny stojkami či nohami s příčníky osazenými pojezdovými koly.

Po hlavních nosnících pojíždí jeřábová kočka, případně je pod nimi podvěšena. Jeřáb pojíždí po ocelových kolejnicích uchycených do betonového  tělesa jeřábové dráhy, zabudované v terénu. Elektrické napájení (hlavní trolej) je často řešeno kabelem na kabelovém bubnu, případně trolejí v souběžném kanálu. Ovládání jeřábu je z kabiny, dálkovým ovládáním, případně zavěšeným panelem.

Poloportálové jeřáby

Jeřáby poloportálové se používají zejména v situacích, kdy je jeřáb sice často umístěn v hale, ale pouze jedna jeho strana může pojíždět po jeřábové dráze uložené na sloupech. Druhá strana s nohou pojíždí po jeřábové dráze uložené v podlaze haly.
Charakteristickým znakem poloportálových jeřábů je jejich nosná ocelová konstrukce (poloportál), která sestává z jednoho, dvou či více hlavních nosníků a pouze jedné nohy.

Elektrické napájení (hlavní trolej) je převážně řešeno podélnou hlavní trolejí uchycenou u horní větve jeřábové dráhy.
Ovládání jeřábu je z kabiny, dálkovým ovládáním, případně zavěšeným panelem.