Komponenty pojezdu jeřábu

Pojezdové bloky

Pojezdové jednotky mohou být použity jak pro pojezd větší kočky, tak i celého jeřábu. Jsou tvořeny ze skříňového tělesa, na kterém jsou v rohových ložiskách uložena dvě ocelová pojezdová kola. Součástí jednotky může být nárazník, systém zajištění proti samovolnému pohybu a stěrač.

 

Jedno z pojezdových kol je spojeno s pohonnou jednotkou s brzdovým elektromotorem s možností napájení frekvenčním měničem, zajišťujícím plynulý pohyb pohonu.

Rychlost pojezdu je volena dle požadavků zákazníka a potřeb provozu. Výhodou této koncepce je možnost poměrně snadného přizpůsobení průměru  připojovacího čepu a stavební výšky vlastního skříňového tělesa tak, aby bylo možno tuto jednotku použít jak u nových jeřábů, tak u rekonstrukcí stávajících jeřábů.