Uchopovací a manipulační prostředky

Jeřábové traverzy

Traverzy jsou specifickým manipulačním prostředkem, sloužícím k celé řadě někdy velmi speciálních manipulačních procesů. Nosnost se může pohybovat od desítek kilogramů až po stovky tun. Mohou být řešeny jako odnímatelné, zavěšované zpravidla na hák kladnice, nebo neodnímatelné, zavěšené přímo na nosných lanech jeřábu.

Klasické jednoduché traverzy

Jsou tvořeny základním nosníkem, který může být vybaven celou řadou různých závěsných prvků. Tyto mohou být pevné, posuvné ručně nebo mechanicky a slouží především k manipulaci s dlouhými břemeny nebo jejich svazky.

Speciální traverzy

Jsou zpravidla jednoúčelové, pro konkrétní typ manipulace. Patří sem traverzy hradidlové pro manipulaci s hradícími deskami na přehradách pod hladinou vody.

Dále je to celá škála traverz pro hutní provozy, kde je nutno manipulovat s tekutým kovem, rozměrnými a někdy i horkými (až 800°C) produkty apod. Sem patří licí traverzy, jejichž nosnost se většinou pohybuje ve stovkách tun. Traverzy jsou osazeny lamelovými háky pro zavěšení pánve s tekutým kovem a mohou být vybaveny vážícím systémem.

 

Pro možnost otáčení i rozměrných a těžkých břemen kolem svislé osy mohou být traverzy osazeny motoricky otočným hákem. K manipulaci s hotovými produkty slouží klešťové traverzy, které mohou být mechanické bez pohonu čelistí, nebo s jejich pohonem (elektrický, hydraulický, pneumatický).