Komponenty zdvihu jeřábu

Brzdy zdvihové

Zdvihové brzdy sestávají z pákového mechanizmu a páru čelistí, jejichž prostřednictvím je pomocí elektro-hydraulického odbrzďovače vyvinut brzdný účinek na rotující brzdový buben. Plochy čelistí jsou opatřeny vhodným třecím materiálem s ohledem na konkrétní nasazení brzdy.

 

Použitím čelisťové brzdy AKO (Automatický Kompenzátor Opotřebení brzdového obložení), zejména u technologických jeřábů, se zásadním způsobem snižuje potřeba servisních prací, čímž je dosaženo zvýšení provozuschopnosti jeřábu, omezení technologických prostojů a odstávek jeřábu. V neposlední řadě přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.