Komponenty zdvihu jeřábu

Bubnová ložiska

Bubnové ložisko slouží k uložení nosného čepu lanového bubnu, jehož druhý konec bývá nejčastěji připojen k mechanizmu pohonu vlastního zdvihu jeřábu. Nejdůležitější částí bubnového ložiska je naklápěcí valivé ložisko. Celá sestava tak může také do určité míry eliminovat nepřesnosti ustavení mechanismu. Pro správnou funkci je třeba zajistit pravidelné mazání valivého ložiska.

 

Vlastní těleso je buď odlévané, nebo může být provedeno jako svařovaná konstrukce. Zpravidla bývá uloženo na rámu kočky, v některých specifických případech může případně být přímo jeho součástí. Naklápěcí ložisko uvnitř tělesa je z obou stran kryto víčky s příslušným těsněním.

 

Těleso bubnového ložiska může také obsahovat přetěžovací čidlo, fungující na principu tenzometrického snímání zatížení, které je připojeno k řídící elektronice vlastního jeřábu.