Uchopovací a manipulační prostředky

Kleště

Kleště slouží k uchopení, zdvihání a k následné manipulaci, tj. přenášení svitků plechů, které mají svoji osu ve svislé poloze. Svými čelistmi uchopí jeden nebo i dva svitky za mezikruží svitku plechu, kdy sevření vyvolává třecí sílu mezi čelistmi a povrchem svitků při zvedání. Tato síla zabrání vypadnutí svitku z čelistí kleští.

Kleště pro manipulaci s jedním svitkem plechu

Jednosvitkové kleště (mechanické) slouží pro manipulaci s jednotlivými svitky ocelového plechu, jejichž osa je ve svislé poloze. Mezikruží svitku plechu je uchopeno pomocí dvou protilehlých, výkyvných čelistí kleští. Při následném zdvihu je svitek držen třecími silami, působícími mezi čelistmi a stěnami mezikruží. Svěrnou sílu vyvozuje pákový mechanizmus působením hmotnosti manipulovaného svitku.

 

Kleště pro manipulaci se dvěma svitky plechu

Dvousvitkové kleště (mechanické) slouží pro manipulaci současně se dvěma svitky ocelového plechu, jejichž osa je ve svislé poloze a svitky jsou uloženy těsně vedle sebe. Funkce kleští nevyžaduje přítomnost obsluhy – vazače.