Jsme inženýrsko dodavatelská firma v oboru vyhrazených a nevyhrazených zdvihacích zařízení. Byla založena v roce 1994 a navazuje na dlouholetou tradici výroby speciálních jeřábů v českých zemích. Vysoká kvalifikace pracovníků, jejich zkušenosti s projektováním, stavbou a zajišťováním dodávek jeřábů, jsou zárukou splnění všech požadovaných parametrů.

Naši pracovníci, technologové a konstruktéři patří mezi osobnosti dobře známé v oblasti stavby jeřábů a zdvihacích zařízení. V rozhodující míře se podíleli na technickém řešení a zajišťování dodávek jeřábů v případech, kdy se jednalo o provedení atypické, technologické speciály nebo o jeřáby vysokých nosností či velkých rozpětí. Tyto jeřáby pracují ve významných firmách České a Slovenské republiky, ale i v zahraničí.


Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Certifikát ISO9001
Certifikát ISO9001

Zaměstnanci společnosti Královo Pole Cranes, a.s. mají bohaté zkušenosti zejména z oblasti jeřábů kolejových (jeřáby mostové, portálové a poloportálové, konzolové, sloupové, přístavní a zvláštní) a dalších zdvihacích zařízení, včetně nejrůznějších uchopovacích prostředků, zabezpečovacích, doplňkových a pomocných systémů, včetně jeřábových drah. Jedná se jak o stavbu nových jeřábů a zařízení, tak o rekonstrukce a modernizace stávajících.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. spolupracuje s CEN (Comité Européen de Normalisation, Brusel) a ISO (International Organization for Standardization, Ženeva) při tvorbě Evropských a Mezinárodních norem z oblasti jeřábů a při jejich začleňování a překladech do ČSN – systému Českých technických norem.

Oprávnění k projektování a výrobě zdvihacích zařízení vydal ITI Praha, pobočka Brno. Firma také úspěšně splnila všechny požadavky pro udělení certifikátu kvality a získala certifikát ISO 9001.


Společnost Královo Pole Cranes, a.s. využívá finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Výzkum a vývoj kompaktního mobilního sloupového jeřábu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015561
Doba a místo trvání projektu: 1.1. 2020 – 31.12. 2022, okres Brno-Město

Informace o projektu:

Předmětem projektu je vývoj a konstrukce zcela nového typu kompaktního mobilního jeřábu, který uspokojí požadavky zákazníků – komfort, rychlost a snadnější manipulaci s břemeny s maximálním důrazem na bezpečnost práce s těžkými břemeny. Při vývoji bude kladen důraz na kompaktní provedení jeřábu, kdy veškeré mechanické části jeřábu budou umístěny v pojízdné základně a veškeré funkce budou řízeny radiovým ovládáním.

Cílem projektu je výstup v podobě prototypu nového elektrického mobilního jeřábu.

Královo Pole Cranes, a.s. obtained the financial support of the EU and the state budget of the Czech Republic within the Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness.

Project name: Research and development of compact mobile jib crane

Duration and place of the project: 1.1. 2020 – 31.12. 2022, district Brno-Město


Společnost Královo Pole Cranes, a.s. využívá finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Výzkum a vývoj modulární jeřábové kabiny
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020043
Doba a místo trvání projektu: 1.7. 2020 – 31.12. 2022, okres Brno-Město

Informace o projektu:

Předmětem projektu je výzkum a vývoj výrobního systému jednotlivých modulů jeřábové kabiny, které budou maximálně variabilní co do jejich vlastního výběru a sestavení, užitných vlastností a úrovně ovládání, se zachováním veškerých požadavků na komfort a bezpečnost. Vysoká míra variability modulární kabiny najde využitelnost ve všech průmyslových oblastech, kde vzniká potřeba operativní manipulace s materiálem.

Cílem projektu je vytvoření a otestování prototypu modulární jeřábové kabiny.

Královo Pole Cranes, a.s. obtained the financial support of the EU and the state budget of the Czech Republic within the Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness.

Project name: Research and development of a modular crane cab.

Duration and place of the project: 1.7. 2020 – 31.12. 2022, district Brno-Město


KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. pro své zákazníky zajišťuje v oboru zdvihacích zařízení:

 • kompletní dodávky jeřábů a zařízení včetně uchopovacích prostředků dle vlastních projektů
 • úpravy, rekonstrukce a modernizace
 • dodávky náhradních dílů a servis
 • technické a technologické projekty
 • detailní projekty
 • studie
 • komplexní konstrukční zpracování
 • statické a pevnostní výpočty
 • expertízy
 • řízení projekčních akcí
 • dozor při výrobě, montáži a uvádění do provozu
 • konzultační služby

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. technicky řeší a realizuje dodávky jeřábů a zařízení v celé škále parametrů dle zcela individuálních požadavků zákazníka, nejnovějších technických poznatků a inovací. Společnost je napojena na významné tuzemské i zahraniční subjekty a odborné ústavy, stejně tak úzce spolupracuje při realizaci obchodních případů s řadou předních domácích i zahraničních výrobců jeřábů.


Pro dosažení a udržení vysoké – nadstandardní úrovně poskytovaných dodávek, služeb a prací se činnost KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. řídí těmito klíčovými strategiemi:

 • přání a požadavky zákazníka jsou první a nejpřednější
 • podpora zapojení zaměstnanců do týmové práce a personálního růstu v oblastech odbornosti, všeobecného rozhledu a seberealizace v rámci společnosti
 • prověření a zvládnutí dostupných počítačových technologií (CAD, MKP)
 • praktické, jednoduché a spolehlivé finanční řízení

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. je jak dostatečně malá na to, aby poskytla zaslouženou osobní pozornost Vašemu projektu, tak dostatečně velká pro zajištění finálního produktu a jeho uvedení do provozu. Má zdroje pro zabezpečení úspěšného dokončení zakázky v dohodnutém termínu.


KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. smluvně disponuje dalšími potřebnými kapacitami, které navazují na kvalifikaci kmenových pracovníků a doplňují kapacity k řešení celé šíře odborné problematiky:

 • výroba nosných ocelových konstrukcí jeřábů
 • výroba uchopovacích prostředků
 • výroba strojních a elektro komponent
 • montáž
 • elektroprojekce
 • konstrukční skupina
 • hydraulika a pneumatika
 • revizní činnosti zdvihacích zařízení